Młodzieżowe Ośrodki wychowawcz

Boze?!Widzisz i nie grzmisz!!!

Temat: Miecznikowski - tak, Józefiak - nie
Rozsądek - tak, głupota - nie
przeczytajcie sobie durnie raz na jutro i potem dopiero zastanówcie się czy
warto mękolić z powodu zmiany nazwy ulicy, po trzeba wydać parę groszy:

Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób:
zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu zmiany kodu pocztowego,
administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu lub
lokalu,
przebywających w domach opieki społecznej lub pobierających zasiłek stały z
pomocy społecznej albo rentę socjalną,
małoletnich przebywających całodobowo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz w młodzieżowych ośrodkach
socjoterapii.
No więc żadnej opłaty przy wymianie dowodu w takiej sytuacji nie ma. Ostatnio
tłumaczyłem to 555 razy, kiedy pojawiła się kwestia wyboru ul. JP II, pamiętam,
jak jakiś czubek głosił wtedy, że trzeba wybrać ulicę najmniej zamieszkałą,
żeby biedni łodzianie nie ponieśli uszczerbku finansowego...

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,443,57637964,57637964,Miecznikowski_tak_Jozefiak_nie.htmlTemat: Referat Świadczeń Rodzinnych
znalazłam...
Jakie regulacje w świadczeniach rodzinnych wejdą w życie z dniem 1 września
2005 r.?

Z datą 1 września 2005 r. zacznie obowiązywać przepis określający bardziej
szczegółowo, dokładniej niż do tej pory zakres podmiotowy ustawy, czyli kto
będzie otrzymywać świadczenia rodzinne. Tak jak do tej pory uprawnionymi mogą
być obywatele polscy, cudzoziemcy posiadający obywatelstwo państwa
członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy
przebywającym na terytorium RP, posiadający status uchodźcy lub zezwolenie na
osiedlenie się w RP, jeżeli zamieszkują łącznie z członkami rodzin na
terytorium RP.

Po zmianie, osoby te będą musiały spełniać jeszcze jeden warunek, mianowicie
świadczenia rodzinne przysługiwać im będą, jeżeli zamieszkują i przebywają na
terytorium RP przez okres co najmniej 1 roku przed złożeniem wniosku oraz przez
okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne.

Natomiast ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa
rolnego oddanego w dzierżawę na zasadach określonych powyżej, dochód uzyskany z
gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.
Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości
Rolnych gospodarstwa rolnego, dochód z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o
zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.

Komu nie będzie przysługiwał zasiłek rodzinny?

Do tej pory obowiązywał przepis, zgodnie z którym zasiłek rodzinny nie
przysługiwał, jeżeli dziecko przebywało w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie lub w rodzinie zastępczej oraz pozostawało w związku małżeńskim. Po
zmianach katalog sytuacji, w których zasiłek rodzinny nie przysługuje został
doprecyzowany i od 1 września 2005 r. zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
albo w rodzinie zastępczej,
osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie,
dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne
dziecko,
osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie
alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba że:
a) drugi z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców
zostało oddalone.
Od 1 września zostanie także wprowadzony nowy dodatek oprócz tych ustalonych do
tej pory, mianowicie dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania
dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Czy coś się zmieni od 1 września 2005 r. w zakresie zasiłków w okresie urlopu
wychowawczego?

Tak. Mianowicie dodatek ten nie przysługuje jeżeli dziecko przebywa w placówce
zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w żłobku
albo w przedszkolu, z wyjątkiem:

a) dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności przebywającego w
żłobku albo w przedszkolu z powodów terapeutycznych,
b) dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, z wyjątkiem takich
zakładów jak dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza,
młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy,
areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-
opiekuńczy, a także szkoła wojskowa lub inna szkoła zapewniająca nieodpłatnie
pełne utrzymanie, w tym wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie oraz w
innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Nadto z dniem 1 września 2005 r. zostaje uchylony artykuł 11, który do tej pory
opisywał dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do
zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

Od 1 września zostaje także zmieniony przepis, zgodnie z którym do tej pory
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługiwał matce lub ojcu,
opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Od tej chwili
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie
wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo
opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie
alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
1) drugi z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców
zostało oddalone.Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,25031539,25031539,Referat_Swiadczen_Rodzinnych.html


Temat: MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY?
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY?
PROSZĘ O INFORMACJE JAK TAKI OŚRODEK DZIAŁA, W JAKIM WIEKU SĄ TAM DZIECI, NO
WSZYSTKO CO WIECIE NA TEN TEMAT PROSZĘ - PILNE!
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,140,14834335,14834335,MLODZIEZOWY_OSRODEK_WYCHOWAWCZY_.html


Temat: Strajk kolejarzy. 16 pociągów stoi w miejscu
Strajk kolejarzy. 16 pociągów stoi w miejscu
prosze zerknac na strone rady ministrow:
www.kprm.gov.pl/s.php?doc=1600
cytuje fragment
"Jednak przywilej ten dotyczy m.in. pilotów statków powietrznych oraz
personelu pokładowego takich jednostek, dokerów pracujących bezpośrednio przy
przeładunku statków, zawodowych ratowników górskich, nurków, maszynistów
pojazdów trakcyjnych, kierowców lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM oraz
instruktorów, po uzyskaniu orzeczenia o niemożności kontynuowania pracy na tym
stanowisku. Prawe do emerytury pomostowej objęci będą również nauczyciele i
wychowawcy zatrudnieni w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach
socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich i
zakładach poprawczych. "

i szczerze to nie wiem na jakiej podstawie pani z kadr z pkp cargo dla
przykladu powinna miec emeryture pomostowa, tak samo jak pan ktory pracuje
jako sokista badz magazynier lub sprzatacz...
czy Ci ludzie wiedza za czym wogole strajkuja??? moze niech polacza sie z
gornikami i zrobia jak zwykle peerelowski syf pod tyt: "bo NAM sie nalezy!"
zalosne...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,760,86877757,86877757,Strajk_kolejarzy_16_pociagow_stoi_w_miejscu.html


Temat: Miecznikowski - tak, Józefiak - nie
przeczytajcie sobie durnie raz na jutro i potem dopiero zastanówcie się czy
warto mękolić z powodu zmiany nazwy ulicy, po trzeba wydać parę groszy:

Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób:
zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu zmiany kodu pocztowego,
administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu lub
lokalu,
przebywających w domach opieki społecznej lub pobierających zasiłek stały z
pomocy społecznej albo rentę socjalną,
małoletnich przebywających całodobowo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz w młodzieżowych ośrodkach
socjoterapii.
No więc żadnej opłaty przy wymianie dowodu w takiej sytuacji nie ma. Ostatnio
tłumaczyłem to 555 razy, kiedy pojawiła się kwestia wyboru ul. JP II, pamiętam,
jak jakiś czubek głosił wtedy, że trzeba wybrać ulicę najmniej zamieszkałą,
żeby biedni łodzianie nie ponieśli uszczerbku finansowego...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,443,57637964,57637964,Miecznikowski_tak_Jozefiak_nie.html


Temat: Uratowali trzylatkę, która wymknęła się z domu ...
haha no wlasnie to dowod na to o czym pisze nizej. szmaciarzom ktorych wybralismy chodzi tylko o pieniadze!!!! a ty jeszcze to popierasz!!! dramat. czy naprawde uwazasz ze to rozwiaze problem a temu przy korycie chodzi o dobro dziecka? jego koli w ryj te 2500zl ktore miasto placi za dziecko!!! a ta sytuacje zwalilo na niego panstwo przekazujac utrzymanie domow dziecka na miasta i gminy zeby pozbyc sie kosztow dawniej bylo to pod ministrem edukacji znaczy oswiata zostaly tam tylko Mlodziezowe Osrodki Wychowawcze i maja sie bardzo dobrze finansowo tzn o wiele lepiej niz Domy Dziecka bo urzedy miejskie czy mops woli produkowac kalendarze z popijaw na wyjazdach integracyjnych. Oni zrobia wszystko zeby pozbyc sie problemu - likwidacja do 2013
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,752,107298622,107298622,Uratowali_trzylatke_ktora_wymknela_sie_z_domu_.html


Temat: PO: odkręcamy Giertycha
ośrodki dla trudnych uczniów istnieją!
Ośrodki dla trudnych uczniów istnieją! Są to: mlodzieżowe ośrodki socjoterapii
("najlżejsze" - dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem spolecznym - czyli np.
wagary, zażywanie substancji psychoaktywnych, drobne kradzieże itd.) oraz
młodzieżowe ośrodki wychowawcze (dla uczniów u których stwierdzono
niedostosowanie społeczne - bardziej poważne przewinienia, a także gdy pobyt w
mos-ie nie przyniósł skutku). Są to placówki oświatowe, więc nie mają nic
wspólnego z zakładami poprawczymi. Młodzież trafia do nich na prośbę rodziców
lub z postanowienia sądu. Zanim uczeń zostanie skierowany do takiego ośrodka,
jest badany w poradni psych-ped, która orzeka, czy pobyt tam jest dla niego
wskazany. Pobyt tam nie polega bynajmniej na więziennej dyscyplinie. Uczniowie
podzieleni są tam na male grupy wychowawcze (max 12 osób), uczą się pod opieką
wychowawców jak efektywnie funkcjonować w społeczeństwie (poczynając od tak
prozaicznych rzeczy, jak utrzymywanie porządku w domu, przygotowywanie posiłków,
systematyczna nauka, odrabianie lekcji po np. konstruktywne rozwiązywanie
konfliktów, zwiększanie empatii itp.). W takich ośrodkach kończą szkoły, mogą
zdobyć zawód. Oprócz "normalnych" lekcji mają zajęcia socjoterapeutyczne,
zajęcia z psychologiem, pedagogiem itp. Wsparciem obejmowani są również rodzice.
Nie zawsze to wystarcza, by kogoś wyprowadzić na prostą. Ale nawet jeśli uda się
to w stosunku do polowy wychowanków, to oznacza to, że o tyle mniej
kryminalistów będziemy mieć w spoleczeństwie. Sama izolacja ich od spoleczenstwa
nic nie da - przeciez kiedyś będą musieli do niego wrócić...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,33,72705089,72705089,PO_odkrecamy_Giertycha.html


Temat: Masojć: szkoły specjalne są za drogie
Dodatki w Łodzi
bip.uml.lodz.pl/_plik.php?plik=uchwaly/rm/05_0595.DOC
DODATKI
za warunki pracy z tytułu pracy w warunkach trudnych

1. Nauczycielom i wychowawcom z tytułu pracy w warunkach trudnych
przysługują dodatki za warunki pracy w następującej wysokości:
1) nauczycielom praktycznej nauki zawodu szkół
rolniczych za zajęcia praktyczne w terenie z zakresu produkcji
roślinnej
- 90 zł;
2) nauczycielom poradni psychologiczno - pedagogicznych
oraz specjalistycznych prowadzącym zajęcia grupowe i indywidualne
wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych,
doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi
niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z
zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym lub
uzależnieniem oraz ich rodzicami lub opiekunami (treść wg projektu
rozp. MEN ulegnie zmianie) - 160 zł;
3) nauczycielom szkół nie będących szkołami specjalnymi
prowadzącym nauczanie indywidualne dzieci zakwalifikowanych do
kształcenia specjalnego oraz nauczycielom klas
terapeutycznych
- 270 zł;
4) nauczycielom i wychowawcom szkół, przedszkoli i
zespołów pozalekcyjnych zajęć wychowawczych w publicznych zakładach
opieki zdrowotnej - 150 zł;
5) nauczycielom szkół i przedszkoli integracyjnych oraz
klas (oddziałów) integracyjnych w szkołach i przedszkolach, za
godziny zajęć, na których obecny jest co najmniej jeden uczeń
(dziecko) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- 360 zł;
6) nauczycielom specjalnych szkół i przedszkoli, w tym szkół
specjalnych zorganizowanych w specjalnych ośrodkach szkolno-
wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz nauczycielom
prowadzącym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze we wszystkich typach
szkół
- 380 zł;
7) nauczycielom szkół specjalnych:
a) w pogotowiach opiekuńczych i młodzieżowym ośrodku
socjoterapii - 450 zł,
b) w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
- 550 zł
8) wychowawcom:
a) świetlic szkół specjalnych

- 300 zł,
b) specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków szkolno-
wychowawczych
i domów
dziecka
- 460 zł,
c) pogotowi opiekuńczych i młodzieżowego ośrodka
socjoterapii - 550 zł,
d) młodzieżowych ośrodków wychowawczych
- 630
zł;
9) nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne w szkołach, w
których zajęcia prowadzone są dwujęzycznie oraz nauczycielom danego
języka obcego w oddziałach dwujęzycznych - 900 zł;
10) nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne w oddziałach
klas realizujących program "Międzynarodowej Matury" z przedmiotów
objętych postępowaniem
egzaminacyjnym
- 900 zł.
2. Nauczycielom szkół specjalnych prowadzącym według odrębnych
programów nauczania zajęcia w klasach łączonych przysługuje dodatek
podwyższony o 50 zł w stosunku do odpowiedniego dodatku określonego
w ust. 1.
3. Pedagogom, psychologom (innym pracownikom pedagogicznym, poza
nauczycielami
i wychowawcami) zatrudnionym w szkołach, o których mowa w ust. 1,
przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w warunkach
trudnych przewidziany dla nauczycieli w danym typie szkoły, z
zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku szkół z klasami (oddziałami) integracyjnymi lub
terapeutycznymi dodatek dla nauczycieli, o których mowa w ust. 3,
wypłacany jest:
a) w części jaką stanowi liczba klas (oddziałów) integracyjnych
lub terapeutycznych do liczby klas (oddziałów) ogółem, jeżeli
nauczyciele ci świadczą pracę na rzecz wszystkich klas (oddziałów) w
szkole,
b) w pełnej wysokości, jeżeli nauczyciele ci świadczą pracę
wyłącznie na rzecz klas (oddziałów) integracyjnych lub
terapeutycznych.

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,70,92556311,92556311,Masojc_szkoly_specjalne_sa_za_drogie.html


Temat: Bydgoszczanie nie wymieniają dowodów
Bydgoszczanie nie wymieniają dowodów
tu se sciung wniosek o dowód, po co latac do urzedu
www.mswia.gov.pl/portal/pl/72/30/
a tu wyjasnienie dot. opłat:
Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób:
- ubiegających się o wymianę dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej
lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku,
- zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu zmiany kodu pocztowego,
administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu lub
lokalu,
- które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych,
- przebywających w domach opieki społecznej lub pobierających zasiłek stały z
pomocy społecznej albo rentę socjalną,
- małoletnich przebywających całodobowo w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz w młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii.

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,54,61061973,61061973,Bydgoszczanie_nie_wymieniaja_dowodow.html


Temat: Wpadli podpalacze
"Tydzień temu policja złapała dwóch mieszkańców Gądowa, którzy podpalili w sumie
11 wind na osiedlu Kosmonautów i Popowicach.

Damian i Rafał trafili do Policyjnej Izby Dziecka. Dzisiaj rano staną przed
sądem rodzinnym, który zadecyduje o ich dalszym losie. Mogą dostać nadzór
kuratora, trafią do młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub zakładu poprawczego."

I co, leniom z GW nie chciało się wybrać rano do sądu i dowiedzieć, co dalej? A
co z tymi z Gądowa? Opowiadać o sensacjach (z instruktażem dla kolejnych gnojków
potraficie, a pociągnąć sprawy dlej już nie? Kto to mówił, że odstrasza
świadomość nieuniknionej kary? Poza tym jeśli sąd nie ograniczył się do nadzoru
kuratorskiego (który jaki jest, lepiej nie mówić), to może mieszkańcy innych
wysokich budynków odetchnęliby z ulgą?
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,72,16640543,16640543,Wpadli_podpalacze.html


Temat: dobrowolne alimenty a dodatek rodzinny
niestety ;-((( przeczytaj
Jakie regulacje w świadczeniach rodzinnych wejdą w życie z dniem 1 września
2005 r.?

Z datą 1 września 2005 r. zacznie obowiązywać przepis określający bardziej
szczegółowo, dokładniej niż do tej pory zakres podmiotowy ustawy, czyli kto
będzie otrzymywać świadczenia rodzinne. Tak jak do tej pory uprawnionymi mogą
być obywatele polscy, cudzoziemcy posiadający obywatelstwo państwa
członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy
przebywającym na terytorium RP, posiadający status uchodźcy lub zezwolenie na
osiedlenie się w RP, jeżeli zamieszkują łącznie z członkami rodzin na
terytorium RP.

Po zmianie, osoby te będą musiały spełniać jeszcze jeden warunek, mianowicie
świadczenia rodzinne przysługiwać im będą, jeżeli zamieszkują i przebywają na
terytorium RP przez okres co najmniej 1 roku przed złożeniem wniosku oraz przez
okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne.

Natomiast ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa
rolnego oddanego w dzierżawę na zasadach określonych powyżej, dochód uzyskany z
gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.
Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości
Rolnych gospodarstwa rolnego, dochód z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o
zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.

Komu nie będzie przysługiwał zasiłek rodzinny?

Do tej pory obowiązywał przepis, zgodnie z którym zasiłek rodzinny nie
przysługiwał, jeżeli dziecko przebywało w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie lub w rodzinie zastępczej oraz pozostawało w związku małżeńskim. Po
zmianach katalog sytuacji, w których zasiłek rodzinny nie przysługuje został
doprecyzowany i od 1 września 2005 r. zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
albo w rodzinie zastępczej,
osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie,
dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne
dziecko,
osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie
alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba że:
a) drugi z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców
zostało oddalone.


Od 1 września zostanie także wprowadzony nowy dodatek oprócz tych ustalonych do
tej pory, mianowicie dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania
dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Czy coś się zmieni od 1 września 2005 r. w zakresie zasiłków w okresie urlopu
wychowawczego?

Tak. Mianowicie dodatek ten nie przysługuje jeżeli dziecko przebywa w placówce
zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w żłobku
albo w przedszkolu, z wyjątkiem:

a) dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności przebywającego w
żłobku albo w przedszkolu z powodów terapeutycznych,
b) dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, z wyjątkiem takich
zakładów jak dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza,
młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy,
areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-
opiekuńczy, a także szkoła wojskowa lub inna szkoła zapewniająca nieodpłatnie
pełne utrzymanie, w tym wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie oraz w
innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Nadto z dniem 1 września 2005 r. zostaje uchylony artykuł 11, który do tej pory
opisywał dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do
zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

Od 1 września zostaje także zmieniony przepis, zgodnie z którym do tej pory
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługiwał matce lub ojcu,
opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Od tej chwili
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie
wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo
opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie
alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
1) drugi z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców
zostało oddalone.Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,571,25302919,25302919,dobrowolne_alimenty_a_dodatek_rodzinny.html


Temat: 12-latek spadł z mostu do Wisły
Wykład na temat placówek opiekuńczych
Ludzie ,zanim zaczniecie pisac to się trochę zastanówcie.
Zakładu Poprawczego w Krakowie nie ma , jest jeden zakład wychowawczy dla
dziewcząt czyli Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. św.siostry Faustyny, w
Witkowicach jest Pogotowie Opiekuńcze , prowadzone przez opiekę społeczną a nie
przez edukację stąd taki a nie inny poziom wychowania w tej placówce , a
ośrodki szkolno -wychowawcze to szkoły z internatami prowadzone dla dzieci
niepełnosprawnych , np. głuchych , niewidomych lub upośledzonych umysłowo.
Ofiara wypadku ,prawdopodobnie uciekła z ośrodka dla upośledzonych.Współczuję
wychowawcom, bo napewno są oddani dzieciom i taki wypadek to dla nich szok
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,410,32029353,32029353,12_latek_spadl_z_mostu_do_Wisly.html


Temat: Młodzieżowy ośrodek wychowawczy dla chłopców na...
Witam.
Rzecz w tym, ze nalezy sprawy po imieniu nazwac, jak ktos wyzej wspomnial.
Czyli - NIE poprawczak, tylko młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Nie bedzie psow,
straznikow, zadnego systemu bezpieczenstwa, bo to sa NORMALNE dzieci. Zyja w
nieciekawym srodowisku, maja problemy w rodzinach, a nie maja gdzie sie
podziac. roznica miedzy MOW a przykladowo osiedlowa swietlica jest taka, ze do
MOW trafia mlodziez orzeczeniem Sadu, a nie idzie tam sama. Popieram glosy
mowiace o tym ze lepiej aby siedzialy w jednym miejscu pod opieka, niz w kilku
pod klatkami z browarami. Sam mieszkam w okolicy i ... ludzie przeciez gdzies
to zrobic trzeba, Gorka Narodowa jest ok, MA infrastrukture, NIE lezy w
miescie /sprobuj tam trafic jak jestes spoza Krakowa/ i jest obiektem
przystosowanym do takich celow. Wydaje mi sie, ze lepsza Gorka niz srodek NH
lub Ruczaju. Pozdrawiam
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,410,33745291,33745291,Mlodziezowy_osrodek_wychowawczy_dla_chlopcow_na_.html


Temat: Uczniowie przeniesieni z Podzamcza do Chęcin
Uczniowie przeniesieni z Podzamcza do Chęcin
Uczniowie technikum rolniczego z Podzamcza rozpoczęli w środę pierwsze
zajęcia w nowym miejscu - Zespole Szkół nr 2 w Chęcinach. Starostwo dopięło
swego - w byłej szkole powstanie Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.
O sprawie stało się głośno latem ub. roku, kiedy grupa mieszkańców Podzamcza
zaczęła ostro protestować przeciwko utworzeniu ośrodka wychowawczego.
Argumentowali, że zdemoralizowana młodzież umieszczona w takim ośrodku nie da
im spokoju, a nauczyciele ze szkoły rolniczej stracą pracę. Mimo tych
protestów najpierw zarząd powiatu, a potem radni zgodzili się na powstanie
MOW-u w Podzamczu.

Technikum rolnicze z 85-letnią tradycją zostało skazane na przeprowadzkę. Z
roku na rok przyjmowało ono coraz mniej uczniów. Wczoraj pozostałych 100
rozpoczęło naukę w klasach umieszczonych na parterze i części pierwszego
piętra Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Białego Zagłębia w Chęcinach. Wiele
wskazuje na to, że to początek końca szkoły rolniczej, bo około połowa uczniów
to maturzyści, a nie wiadomo, czy powiat zgodzi się na przeprowadzenie naboru
w przyszłym roku.

W nowej szkole młodzież ma do dyspozycji m.in. salę gimnastyczną, siłownię,
świetlicę oraz część pracowni. Może też zamieszkać w mieszczącym się obok
internacie.

Dwa razy w tygodniu uczniowie jeździć będą do Podzamcza - na warsztaty w
pracowni żywienia i gospodarstwa domowego.

Wczoraj zorganizowano apel całej szkoły. - Powiedziałem uczniom, że to ich
koleżanki i koledzy. Wszyscy pochodzą z gimnazjum w Chęcinach lub z gmin
ościennych. Mam nadzieję, że odżyją stare przyjaźnie i będą to dobre relacje -
mówi dyrektor ZS nr 2 Andrzej Kadłubek.

Według władz powiatu nie będzie problemu z dojazdem uczniów do nowej szkoły. -
Uzgodniliśmy z burmistrzem Chęcin, że uczniów tych zabierać będą gimbusy,
wystosowaliśmy także pismo do PKS-u w Jędrzejowie z prośbą o to, by ich
autobusy kursujące do Kielc wjeżdżały do Chęcin. Mamy wstępną obietnicę, że
tak będzie - mówi wicestarosta kielecki Marian Ferdek.

Tymczasem w budynku internatu w Podzamczu trwa intensywny remont pomieszczeń,
w których wkrótce ma ruszyć Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

Źródło: Gazeta Wyborcza Kielce

Ps. Założyłem ten temat przy okazji żeby trochę powiedzieć wam co się dzieje w
szkole:
1) Są założone już kamery
2) Cała szkoła jest w kapitalnym Remoncie(wymian okien(W końcu), dalszy ciąg
remontu sali gimnastycznej)
3) w wakacje były też remontowane klasy

Wszystko idzie na + !!!!
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,21744,73983878,73983878,Uczniowie_przeniesieni_z_Podzamcza_do_Checin.html


Temat: zero tolerancji w szkole
sylwiamich napisała:

> Są dzieci które świetnie funkcjonują w miłym, nagrodowym
> środowisku. A są takie dla których to środowisko traktują jak
> pasożyt. I dla takich muszą być kary i konsekwencja również.

Właśnie o tym mówię.

> A jaki system wywierania nacisku ma szkoła?

Jak to jaki? Kiedy uznam za słuszne ukarać ucznia, to go ukarzę.
Przy czym kara ta nie bedzie dla niego przyjemna. Równolegle
doceniam i wzmacniam każdy przejaw dobrego zachowania. Wobec każdego
ucznia postępuję podobnie jak wobec moich własnych dzieci.

> Dzieci do 13roku życia są w 100% bezkarne.

Jak to bezkarne, skoro podlegają karceniu wychowawczemu - w domu ze
strony rodziców, w szkole (dobrej!) ze strony nauczycieli.

> Bo do słowa dziecko przypisane są słowa: słodki, bezmyśly,
> głupiutki, malutki i inne które stawiają go w roli bezwolnego
> biednego dzieciaka.

Ale to ode mnie jako wychowawcy zależy, czy tym niemądrym
stereotypom ulegnę, czy też będę dziecku uświadamiał jego
odpowiedzialność za własne postępowanie.

Generalnie sporo w Twoich postach bezradności i typowego
nauczycielskiego narzekactwa. Skoro radzą sobie wychowawcy
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, a więc placówek już
resocjalizacyjnych, mogę poradzić sobie i ja jako nauczyciel.


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,575,73734781,73734781,zero_tolerancji_w_szkole.html


Temat: Bunt w ośrodku na osiedlu Willowym
MOPS jest niekompetentny
MOPS nie ma pojęcia o zarządzaniu ośrodkami dla młodzieży. Pani Chechelska nie
wie nawet czym różnią się zakłady poprawcze od młodzieżowych ośrodków
wychowawczych i gada bzdury do dziennikarzy. Pogotowie dla Dziewcząt powinna
prowadzić edukacja a nie opieka społeczna.Wykwalifikowani wychowawcy po
resocjalizacji,którzy mają doświadczenie w pracy z trudną młodzieżą. Ale prawda
jest taka ,że tacy wychowawcy ,pracujący na zasadach Karty Nauczyciela ,są dla
MOPS za drodzy a pracownik socjalny po szkole policealnej zarabia duzo mniej...
A ośrodka dla zdemoralizowanej młodzieży ,zeby ją tak po prostu prewencyjnie
umiescić ze sprawy karnej w sądzie dla nieletnich,szybko i sprawnie, ze szkołą
na miejscu i przyuczeniem do zawodu - PO PROSTU NIE MA i taka jest brutalna
rzeczywistość
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,410,38881491,38881491,Bunt_w_osrodku_na_osiedlu_Willowym.html


Temat: Dyscyplina do szkół!
Dyscyplina do szkół!
Dyscyplina do szkół!
REGION. Od wczoraj w świętokrzyskich szkołach obowiązuje zaostrzona
dyscyplina: będą nagany, „koza” i wyrzucanie.

„Zero tolerancji dla przemocy” to program, który minister edukacji kazał
wprowadzić we wszystkich szkołach, ze szczególnym naciskiem na gimnazja.
Nauczyciele mają reagować nawet na najcichsze przekleństwa i lekkie
przepychanki uczniów.

Będzie ostro, ale czy skutecznie? To się okaże... Na razie, choć program
zaostrzonej dyscypliny obowiązuje w szkołach od wczoraj, uczniowie z
kieleckich gimnazjów nie zauważyli różnicy. - Nikt nas dzisiaj nie bił
linijką, ani nie kazał klęczeć nam na grochu - ironizuje 14-letni Bartek,
uczeń jednego z kieleckich gimnazjów.

DO „KOZY” LUB OŚRODKA
Ale wkrótce uczniom może nie być już do śmiechu, bo świętokrzyski kurator
oświaty zapowiada konsekwentne karanie wszystkich nagannych zachowań uczniów.
Wczoraj spotkał się w tej sprawie z dyrektorami gimnazjów kieleckich i
władzami Kielc.

- Naprawdę nie będzie żadnego przyzwolenia na złe zachowanie w szkołach.
Dyrektorzy szkół będą wykorzystywać wszystkie przewidziane w statucie szkoły
kary dla uczniów stwarzających problemy - ostrzega Janusz Skibiński,
świętokrzyski kurator oświaty. On sam zapowiada, że zacznie stosować martwy
do tej pory przepis o relegowaniu ze szkoły ucznia.

Wiceprezydent Kielc Andrzej Sygut obiecał, że jeszcze w tym roku miasto da
pieniądze na zajęcia popołudniowe z trudnymi uczniami we wszystkich
gimnazjach. Będą w nich uczestniczyć nie tylko uczniowie, którym nie chce się
uczyć na lekcjach, ale też tacy, którzy nie odrabiają prac domowych. - Trzeba
też koniecznie pomyśleć o utworzeniu sieci młodzieżowych ośrodków
wychowawczych, żeby uczniowie trafiali tam tuż po orzeczeniach sądów
rodzinnych.

LIKWIDACJA CZY KOEDUKACJA?
Jeszcze wczoraj jednym z pomysłów ministra edukacji Romana Giertycha była
likwidacja gimnazjów (w których to poziom agresji jest największy) i powrót
do poprzedniej struktury szkolnictwa, ale po konsultacjach ze specjalistami
minister wycofał się z tych planów. - Likwidacja gimnazjów niczego by nie
poprawiła, bo przemoc jest wszędzie: i w szkołach, i na ulicy, i w domach -
uważa Halina Bednarz, dyrektor Gimnazjum nr 7 w Kielcach.

Dyrektorzy gimnazjów sceptycznie podchodzą też do pomysłu ministra na
podzielenie gimnazjów na żeńskie i męskie. Jak się nieoficjalnie
dowiedzieliśmy, ostatecznie mają być jedynie klasy męskie lub żeńskie w
gimnazjach. - Ale to raczej sam dyrektor szkoły będzie decydował, czy takie
klasy utworzyć w szkole, czy nie - informuje Janusz Skibiński.

Wszyscy świętokrzyscy nauczyciele mają też wkrótce przejść specjalne kursy
psychologiczne, podczas których nauczą się (i przećwiczą), jak reagować na
przemoc w szkole i jak postępować ze szczególnie agresywnymi uczniami.


Janusz Skibiński, świętokrzyski kurator oświaty:
- Do tej pory w ogóle nie wykorzystywaliśmy przepisu, który pozwalał
kuratorowi relegować ucznia do innej szkoły. Teraz zacznę go stosować tak
często, jak tylko z wnioskiem w tej sprawie zgłosi się do mnie dyrektor
szkoły.Andrzej Sygut, wiceprezydent Kielc:
- W trybie natychmiastowym miasto ufunduje we wszystkich gimnazjach zajęcia
popołudniowe dla trudnych uczniów. Nauczyciele pomogą im odrobić lekcje i
zorganizują wolny czas.
Magdalena BRZEZIŃSKA brzezinska@echodnia.euŹródło: forum.gazeta.pl/forum/w,15066,51287028,51287028,Dyscyplina_do_szkol_.html


Powered by WordPress, © Boze?!Widzisz i nie grzmisz!!!